Business Intelligence SQL Consultant (100% Remote - Czech lang. required)

Iridium Technology · Dec 7th 2018

Apply on StackOverflow Careers

Disclaimer: If you do not speak Czech or Slovak as your native language, please do NOT apply. Thank you.

TL;DR

Jsme americká technologická a konzultaní spolenost se sídlem v Nevad v USA.

Poskytujeme své vlastní business-intelligence (BI) ešení nejvtším právnickým kanceláím na svt, kde jej pouívají od advokátních koncipient a po nejvyšší management.

Své produkty vyvíjíme v USA, na Novém Zélandu a v eské republice.

Hledáme nového kolegu s pokroilými zkušenostmi s SQL a dobrou anglitinou, který bude v kontaktu s našimi top konzultanty bhem nasazování a zákaznických úprav pro naši klienty.

Nabízíme 100% home-office a proto tato nabídka platí pro celou eskou i Slovenskou republiku!

O nás

Naši zakladatelé mají pes 20 let zkušenosti v právnickém segmentu a zaloili ped 8 lety spolenost Iridium Technology LLC. V dnešní dob máme pes 35 zamstnanc a jsme úspšn po prvním kole vstupu silného investiního partnera do naší spolenosti.

Jsme rostoucí firma a se všemi novými kolegy poítáme, e profesn porostou spolen s firmou. Máte tedy vyjímenou šanci ped sebou!

Co t eká**?**

 • Budeš v kontaktu s našimi top konzultanty v první ad ve Velké Británii (ale obas také v USA, Kanad a Austrálii)

 • Budeš nasazovat a upravovat jedinené dashboardy, které vyvíjejí tví budoucí kolegové v Praze a na Novém Zélandu

 • Tvá kadodenní práce bude znamenat hodn kódování v SQL, pipojování na vzdálené servery, komunikace s konzultanty a pokud budeš chtít, tak i pímo s klienty

 • Také budeš v úzkém kontaktu s našimi vývojái v Praze a komunikovat s nimi klientské poadavky na vývoj a naopak pebírat informace potebné k upgradm

Co nabízíme?

 • 100% home office + pípadn vstupenku do co-working officu dle msta kde iješ (nap. Impact Hub má nkolik poboek po R/SR)

 • Velmi zajímavý plat (individuální platový rst na základ tvých zkušeností)

 • Volno o eských svátcích + 4 týdny dovolené

 • Budeš vtšinu asu komunikovat v anglitin s rodilými mluvími -> skvlá monost zdokonalit se v anglitin

Co na oplátku poadujeme?

 • Vysokoškolské vzdlání v oblastí IT nebo ekonomiky

 • Velmi dobrou znalost T-SQL a základní znalost HTML/CSS (pro customizace)

 • Schopnost a hlavn ochotu nauit se právnický argon a finanní model našeho systému (budeš ho potebovat!)

 • Dobrou anglitinu v psaném projevu – mluvení si zdokonalíš u nás

 • Znalost MDX, PowerBI, Aderant Expert, Elite Enterprise výhodou, nikoli nutností

Zaujalo t to?

 • Pošli své CV pes Stack-Overflow

 • Neváhej nás kontaktovat – nic tím nemeš zkazit!

Apply on StackOverflow Careers